(Foto: screenshot/HRT) (Foto: screenshot/HRT)

Hrvati će tako imati ukupno 554 kandidata na tri razine: mjesnoj, županijskoj/glavnogradskoj i državnoj. 

Postavljene su liste u šest županija i glavnome gradu te na državnoj razini za izbor zastupnika za Hrvatsku državnu samoupravu. Izbori za mjesne samouprave i (grado)načelnike te za narodnosne samouprave održavaju se 13. listopada od 6 do 19 sati.

Savez Hrvata u Mađarskoj prijavio je četiri županijske liste: u Zali (7 imena), Baranji (10), Šomođu (10) i Bačko-kiškunskoj županiji (9) te glavnogradsku listu (7).

Udruga Hrvati – Horvátok i Udruga Čakavska katedra – Šopron prijavili su dvije zajedničke županijske liste: u Zalskoj (6) i Jursko-mošonsko-šopronskoj županiji (8).

Odlukom Državnog izbornog povjerenstva na glasačkom listiću za izbor zastupnika za Hrvatsku državnu samoupravu glasači će na biralištima dobiti glasački listić na kojem su dvije liste s prvih pet imena na listama. Pod brojem 1 (redni broj odlučen ždrijebom Državnog izbornog povjerenstva) listu za izbor zastupnika za Hrvatsku državnu samoupravu koju su zajedno postavile udruge Hrvati – Horvátok i Čakavska katedra Šopron, a pod brojem 2 listu za izbor zastupnika za Hrvatsku državnu samoupravu koju je postavila udruga Savez Hrvata u Mađarskoj. Valjano je glasovanje ako je birač na glasačkom listiću glasovao samo za jednu listu, u obrnutom slučaju glasovanje je nevaljano. Broj mandata u HDS-ovoj Skupštini je 31, a oni će se dijeliti razmjerno broju glasova koje je dobila pojedina lista.

Nositelji državnih lista s kojih će se birati zastupnici buduće Skupštine Hrvatske državne samouprave dr. Franjo Pajrić (Hrvati – Horvátok i Udruga Čakavska katedra – Šopron) i Joso Ostrogonac (Savez Hrvata u Mađarskoj)

Nositelji državnih lista s kojih će se birati zastupnici buduće Skupštine Hrvatske državne samouprave dr. Franjo Pajrić (Hrvati – Horvátok i Udruga Čakavska katedra – Šopron) i Joso Ostrogonac (Savez Hrvata u Mađarskoj)

23:17