Naslovnica Zbornika. (Foto: ZKVH) Naslovnica Zbornika. (Foto: ZKVH)

Ovaj Zbornik, opsega 400 stranica, nastao je kao rezultat rada autora, sudionika istoimenog znanstveno-stručnog skupa ''Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi'' koji je održan u Zagrebu i Subotici 2019. godine i autora koji su svoje tekstove poslali naknadno na molbu uredništva zbog njihova prepoznatog znanstvenog rada i bavljenja temama koje su obuhvaćene naslovom Zbornika.

U organizaciji dijela skupa koji se održavao u Subotici i studijskoga putovanja u Vojvodini sudjelovali su Srijemska i Subotička biskupija te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice.

Recenzenti su dr. sc. Mateo Žanić i dr. sc. Rebeka Žabčić Mesarić, a urednici doc. dr. sc. Mario Bara, doc. dr. sc. Filip Galović i doc. dr. sc. Lucija Mihaljević.

- Zbornik radova ima višestruku znanstvenu vrijednost. Upravo kroz lepezu devetnaest radova Zbornika na jednom mjestu obuhvaćeni su i zaokruženi migracijski čimbenici koji su djelovali uzročno i posljedično na vojvođanskom prostoru, analizirane su demografske značajke vojvođanskih Hrvata, okviri zaštite hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, političke i vojne elite, crkveno-kulturna povijest, utjecaj političkog, društvenog i gospodarskog konteksta na transformacije identiteta (lokalnog, etničkog, nacionalnog), identitetska mimikrija, nastajanje višestrukih i hibridnih identiteta, komunikacije i interakcije sa zajednicama u okruženju te odnos prema matičnoj domovini, Republici Hrvatskoj – istaknula je u recenziji dr. sc. Rebeka Žabčić Mesarić.

- Prilazeći složenom fenomenu o kojem se na jednom mjestu piše kao o heterogenoj zajednici, a koja se često zahvaća sintagmom „nacionalna manjina“, radovi iz zbornika zahvaćaju čitav niz važnih aspekata kulturnog i društvenog života Hrvata koji žive na području Vojvodine. Stoga zbornik uspijeva prezentirati vrijedne uvide u različite kulturne, organizacijske i svakodnevne prakse pripadnika istraživane zajednice. Razvidnim postaje da je društveni i kulturni život vojvođanskih Hrvata izložen brojnim pritiscima i izazovima koji proizlaze iz različitih izvora. Naime, kultura vojvođanskih Hrvata nije izložena samo globalizacijskim tijekovima koji rade na homogenizaciji kulture i komercijalizaciji kulturnog nasljeđa. Premda se nalazi u regiji o kojoj se često piše kao o multikulturnoj, kao manjinska kultura ona je prvenstveno izložena pritiscima većinske kulture. Stoga je zbornik radova u kojima se na znanstveni način analizira niz problema, ali i upućuje na niz dostignuća i vrijednosti koji se mogu povezati s ovom zajednicom, od iznimnog značaja. Ovaj Zbornik radova može poslužiti kao ogledni primjerak prikupljene građe o hrvatskoj zajednici u Vojvodini i pojedinim institucijama u Republici Hrvatskoj – napisao je recenzent dr. sc. Matea Žanića.

U Zborniku je objavljeno 19 radnji koje tematiziraju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini bilo u povijesti bilo u sadašnjosti iz vizura nekoliko društvenih i humanističkih znanosti – povijesti, jezikoslovlja, sociologije migracija, etnologije, kulturologije i politologije. Radnje potpisuju u akademskim krugovima već poznata i priznata imena iz Hrvatske i Vojvodine. 

(Izvor: ZKVH)