(Foto: Zajedničar/ snimka zaslona) (Foto: Zajedničar/ snimka zaslona)

Kao službeno glasilo Hrvatske bratske zajednice list ima velike zasluge za stvaranje, širenje, jačanje i uspjeh danas jedne od najvećih bratskih i potpornih organizacija na svijetu.

Časopis popularnog naziva ''Z'' u mnogome je pridonijeo buđenju i očuvanju hrvatske nacionalne svijesti, u priznanju nacionalnog identiteta među Hrvatima u Sjedinjenim Državama. 

Od početka izlaženja do danas, Zajedničar se zalaže za njegovanje hrvatske kulturne baštine i narodne tradicije među hrvatskim iseljeništvom. Napisima iz nacionalne i kulturne prošlosti Hrvatske razvija ljubav prema staroj domovini i tako odgaja i čuva generacije potomaka našeg iseljeništva. 

Izdanje na hrvatskom jeziku. (Foto: Zajedničar/ snimka zaslona)

Novi broj Zajedničara posebno mjesto posvetio je dugogodišnjem humanitarnom radu s područja obrazovanja, ali posebice pomoći Zagrebu i Petrinji nakon potresa koji su se dogodili u ožujku i prosincu 2020. godine. 

Zajedničar je i u ovome broju izvjestio o djelovanju podružnice u Clevelandu, tematski je broj posvećen Majčinom danu i kulturnim ljepotama Hrvatske poput starog grada Ozlja.