Foto: plakat Foto: plakat

Nagrada je osnovana sa ciljem da se približi i kroz masovne medije popularizira naša jezična, povijesna i kulturna baština te da se na taj način promiče interes za našu zajednicu, s naglaskom na njezinom statusu posebne jezične manjine, poručuju iz Zaklade.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije: literarna nagrada i "Mali umjetnik". 

Za literarnu nagradu mogu se natjecati djela i poezija na moliškohrvatskom dijalektu. U obzir će se uzeti djela napisana na hrvatskom i talijanskom jeziku. Za nagradu "Mali umjetnik" mogu se prijaviti do navršene 12. godine, s likovnim i literarnim ostvarenjima.

Zainteresirana djeca svoje radove mogu poslati do 9. kolovoza, uz uvjet da nisu ranije objavljena. 

Poštom ih možete poslati na adresu Fondazione Agostina Piccoli, Centro di Documentazione, via Castello, 47, I-86030 Montemitro (CB) ili na adresu e-pošte piccoli@gmail.com.