Ilustracija (Foto: logo/unsplash) Ilustracija (Foto: logo/unsplash)

Bogata i raznovrsna, materijalna i nematerijalna, kulturna baština Hrvata u Vojvodini ipak je još duboko neistražena, kao takva nedovoljno dostupna i slabo poznata široj javnosti, ističu organizatori.

U novije vrijeme bilježe se odlučniji koraci u nastojanju da se osnaže istraživanja te potakne kulturno stvaralaštvo. Tomu svjedoče projekti Leksikon podunavskih Hrvata – matica hrvatska suBunjevaca i Šokaca, Biografski leksikona Hrvata istočnog Srijema, Godišnjak Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata te časopisi Klasje naših ravni i Nova riječ.

Skup zajednički organiziraju zagrebačka Matica hrvatska i njezin subotički ogranak te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata.