Foto: Glas Hrvatske Foto: Glas Hrvatske

U Izjavi za medije koju je potpisala mlada članica ansambla Lydia Novak stoji:

"Teška i izazovna vremena ponekad imaju i pozitivne strane, stoga treba koristiti mogućnosti i šanse za nove i pozitivne stvari.

Tako je FA "Kolo Slavuj" konačno ostvario već dulje vrijeme postojeće planove  da svoje glazbene  produkcije budu dostupne i putem različnih platformi.  Ansambl se na taj način i prilagođava  načinu  kako se danas konzumira i sluša glazba. Dio mlade ekipe unutar ansambla je uspjela riješiti tehnička, grafička i administrativna pitanja da se dva zadnja  CD-a, i to live-CD "Šarolikolo" i CD s adventskim, božićnim i marijanskim pjesmama "Zajačimo maljahnomu" sada mogu slušati i putem streaming platformi (Spotify, Apple Music, Amazon, Shazam).

Plan je da i starije glazbene produkcije "Kolomije" i "Iskre" u dogledno vrijeme također  budu dostupne na tim platformama.

Lydia Novak (Foto: osobna arhiva/ustupljena fotografija)

Od 2019. godine obje  LP-ploče ansambla "Na toj vašoj placi" i "Poslušajte priliku" dostupne su na tim  istim  platformama. Za te dvije produkcije autorska prava ima bivši  Yugoton, kasnije Croatia Records, koji je digitalizirao sve svoje produkcije kako bi se mogle slušati putem streaminga. Unatoč tome što su zakoračile u digitalni svijet, CD-i su i dalje dostupni i mogu se kupiti u Ansamblu "Kolo Slavuj".

FA "Kolo Slavuj" je od početka jesenje sezone prilagođivao svoje djelovanje – prije svega redovne probe plesnog i glazbenog sastava kao i sastanke odbora i radnih krugova – postojećim odredbama i zaštitnim mjerama, vezano uz pandemiju koronavirusa.

Probe, odnosno redovni sastanci utorkom (20:00 – 22:00), sada se održavaju samo u online-obliku putem platforme Zoom.  Dakle, trenutačno uopće nisu moguće plesne i gčazbene probe, ili samo u ograničenom opsegu.

Ansambl je sastavio poseban curriculum u kom će sustavno objediniti  cijeli svoj repertoar koreografija u teoriji – od izvornoga materijala i geografske pozadine, do tradicija, jezika i narodnih nošnji dotičnoga kraja. Teme su i nastanak koreografija, rad dr. Ivana Ivančana s ansamblom "Kolo Slavuj", priče o premijernim izvedbama i važnim nastupima, sve to nadopunjeno fotografijama, člancima, video snimkama itd.

Ovo je ujedno i dobra mogućnost skupne priprave za jubilarnu 2021. godinu, u kojoj će FA "Kolo Slavuj" proslaviti 50. godišnjicu postojanja i rada."