Foto: kolaž/hrvaticg.com Foto: kolaž/hrvaticg.com

Prvi broj časopisa izašao je 7. veljače 2003. godine u nakladi od 1000 primjeraka, na 32 stranice u crno-bijeloj tehnici s naslovnicom katedrale Sv. Tripuna u boji. Tiraža prvog broja prodana je u cijelosti što ih je ohrabrilo da snažno nastave dalje. Prvu uređivačku postavu, pod uredničkom palicom Tomislava Grgurevića, činili su Tripo Schubert, Dario Musić, Silvio Marković, don Srečko Majić, Siniša Luković i Neven Staničić. U počecima, zanimljivo, Grgurević je članke ispisivao na staroj pisaćoj mašini u Domu starih u Risnu. 

Rade na unaprjeđenju odnosa 

Hrvatski glasnik informativno je glasilo koje od prvog broja radi na "poboljšavanju odnosa među narodima i narodnostima u Crnoj Gori, jačanju veza između Crne Gore i Republike Hrvatske te informiranju hrvatske zajednice u Crnoj Gori, čitatelja u Hrvatskoj i drugim državama o događajima u  Crnoj Gori koji su vezani za život Hrvata. Poseban naglasak bio je na afirmaciji dostignuća Hrvata u Crnoj Gori u prošlosti."

Foto: kolaž/hrvaticg.com

Promidžba bokeljskog govora 

Sadašnja urednica Tijana Petrović, koja uz Joška Katelana, Mariju Mihaliček, Danijelu Vulović, Vivijan Vuksanović i Tripu Schuberta, volonterski uređuje Glasnik, usko surađuje i s mnogobrojnim autorima volonterima koji na taj način daju svoj doprinos bogatijem i aktualnijem sadržaju. Tiska se na hrvatskom jeziku, no nerijetko objavljuju članke na bokeljskom kako bi očuvali tu nematerijalnu kulturnu baštinu. 

Mjesečnik od 2012. godine 

Zahvaljujući Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sponzorima i donatorima, časopis se od 2012. godine tiska kao mjesečnik. Dostavlja se adrese svih državnih institucija u Crnoj Gori i Hrvatskoj, kao i svim knjižnicama, pretplatnicima u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Nizozemskoj, Italiji, Kanadi, Americi, Australiji..