(Foto: screenshot/plakat) (Foto: screenshot/plakat)

Program koferencije:
 
Četvrtak, 19. rujna
16:00 Ceremonija otvaranja konferencije

Plenarna sjednica 1:
Jim Hlavac, Diana Stolac: Hrvatska dijaspora u kontaktu s drugim jezicima

Petak, 20. rujna

Plenarna sjednica 2:
Ingrid Piller: Jezik i migracije

1. sesija - MIGRACIJE
(Predsjedateljica: Rebeka Mesarić Žabčić)
2. sesija - KNJIŽEVNOST
(Predsjedateljica: Dorotea Milas)
3. sesija - POVIJEST
(Predsjedavajući: Danijel Džino)
10:30 Rebeka Mesarić Žabčić: Novi val emigracije iz Republike Hrvatske (1)

Nada Pritisanac Matulich: Hrvatska migrantska poezija (2)

10:30 Danijel Džino: Nastava hrvatske povijesti i Arheologije na Sveučilištu Macquarie u 2010.-ima (3)

11:00 Željko Pavić: Internet kao novi migracijski faktor: istraživanja iz Hrvatske (1)

11:00 Tvrtko Vuković: Povratak pokojnih: hrvatska emigrantska poezija i njezino oblikovanje pripadnosti nacionalnoj književnosti i kulturi (2)

11:00 Charles Barnett: Istraživanje drevne Dalmacije na Australskom sveučilištu (3)

11:30 Domagoj Bebić: Pozdrav iz Dolaska kralja: Uloga GOT-a i Ratova zvijezda u rebrandiranju Hrvatske (1)

11:30 Milan Bošnjak: Romantični roman Jagode Marinić "Restoran Dalmacija" - autentični glas identiteta i životne dvojbe druge generacije hrvatskih emigranata u Njemačkoj (2)

11:30 Ewan Coopey: Diomedi u Dalmaciji: Kakva su mjesta
Spila Nakovana i svetište Diomeda na rtu Ploča - grčka kultura i mit na istočnom Jadranu (3)

12:00 Marijana Grbeša Zenzerović: Pobjednici srca: Uloga FIFA-inog Svjetskog kupa 2018. godine u brendiranju Hrvatske (1)

12:00 Ivana Žužul: Slike emigrantske književnosti u hrvatskoj književnoj historiografiji (2)

12:00 Natalie Abedi: Nepoznate slavenske migracije i mreže (3)

12:30 Vanda Babić: Pregled hrvatske kulturne baštine i važnost izbornog sveučilišta; Kolegij Hrvatska kulturna i književna baština
Boke Kotorske u Zadru (HR) (1)

12.30 Dorotea Milas: Komunikacijska postignuća; napisi i govori hrvatskih ženskih pisaca 19. i 20. stoljeća (2)

12.30 Amy Wood: Dalmatinska obala i procesi transformacija na Balkanu u rano-bizantskom razdoblju (3)

13:00 Angela Sunde: Dalmatinska dijaspora na Novom Zelandu - prošlost i sadašnjost - istraživanje za roman o hrvatskome iseljeničkom iskustvu početkom 20. stoljeća na Novom zelandu (2)

14:30 Karen Soldatić: Postati Hrvat: Što to znači "postati" Hrvat za drugu generaciju Australaca (1)

14:30 Milica Lukić: Glagoljičko pismo kao simbol hrvatskog kulturnog identiteta (2)

14:30 Lidija Cvikić, Nevenka Maras: Hrvatski kao drugi jezik u svjetlu kurikularne reforme (3)

15:00 Marijana Buljan: SBS Radio i hrvatska zajednica - više od 40 godina informiranja, stvaranje i oblikovanje multikulturalnog društva

15:00 Milan Mihaljević: Jezik hrvatskih glagoljskih brevijara od 14. do 16. stoljeća (2)

15:00 Diana Stolac: Hrvatski okvir kvalifikacija (CROQF): učenje jezika - od vrtića do sveučilišta (3)

15:30 Ivana Hebrang Grgić, Ana Barbarić, Jasna Novak Milić: Komunikacija novina i časopisa u australskoj hrvatskoj zajednici (1)

15:30 Loretana Farkaš: Hrvatsko latinično pismo kroz stoljeća (2)

15.30 Ana Mikić Čolić: Koherencija teksta kod govornika hrvatskog kao stranog jezika (3)

16:00 Jasna Novak Milić: Najbolje i najgore od hrvatskoga jezika u Australiji (1)

16:00 Sanja Vulić-Vranković: O jeziku pisama Josipa Ruđera Boškovića (2) 

16:00 Josip Lasić, Magdalena Nigoević: Međugeneracijska diglosija hrvatske zajednice u Rimu (3)

16:30 Marina Perić Kaselj, Anamaria Sabatini: Emocionalni glavni grad australskih Hrvata kao poticaj za nove oblike humanističkog umrežavanja dijaspore i domovine - sociolingvistička analiza (1)

16:30 Peter Hill: Ideja akademije i HAZU-a (2)

17:30 Marijana Borić: Boškovićev doprinos temelju moderne znanosti (1)

17:30 Jasna Šego: Učenje i podučavanje hrvatskog jezik zdravicama i pozdravima (2)

17:30 Željko Jozić: Izazovi suvremenog hrvatskog jezika (3)

18:00 Hrvoje Tkalčić: Otkriće Andrije Mohorovičića i doprinos Zakladi moderne globalne seizmologije (1)

18:00 Agnieszka Bedkowska-Kopczyk, Veronika Rezić: infrastruktura hrvatskog jezika u Austriji (2)

18:00 Jagoda Granić: Hrvatski standard u suvremenom društvenom kontekstu: novi stavovi i prakse (3)

18:30 Mary O’Kane: Kako postići znatno poboljšanje produktivnosti? Razmišljanja o australskim i hrvatskim rezultatima u inovacijama i
indeksima produktivnosti (1)

18:30 Diana Njegovan: Dvadeset godina podučavanja hrvatskog jezika u Trstu (video konferencija) (2)

18:30 Jim Hlavac, Snježana Veselica Majhut: Funkcionalni izvor za prevoditelje: "Prevođenje s hrvatskog na engleski: priručnik s izdvojenim prijevodima" (3)

Subota, 21. rujna

9:00 Jeanette Mollenhauer: "To mi je u krvi!" Hrvatski plesači u Sydneju (1)

9:00 Karolina Vrban Zrinski: Pigmalionski efekt u govornom hrvatskom diskursu (2)

9:00 Željko Holjevac: Hrvatsko-mađarske veze u 19. stoljeću (3)

9:30 Renata Relja, Luka Budak, Toni Popović: Živa povijest: metodološki prilozi za etnografska istraživanja 
suvremeni identitet hrvatske zajednice u Sydneyu (1)

9:30 Đuro Blažeka: Leksikološka istraživanja govora Međimurja (2)

9:30 Marija Benić Penava: Počeci turizma u Dubrovniku (3)

10:00 Walter Lalich: Jedan dan za 30 godina Australsko-hrvatske transnacionalne povijesti (1)

10:00 Milica Mihaljević: Značenje riječi: Corpus vs. Rječnici (Studija slučaja na hrvatskom webu Rječnik - Mrežnik) (2)

10:00 Vesna Drapač, Ivan Hrstić: Hrvati i globalna katolička mreža: Slučaj Alojzija Stepinca u australskome kontekstu (3)

10:30 Ilija Šutalo: Povijest doprinosa hrvatske zajednice nogometu u Australiji

CSF predstavlja: istaknuti hrvatski znanstvenici i njihov rad (Predsjedatelj: Luka Budak)

11:30 Frances Separović: Struktura antimikrobnih peptida u bakterijskim membranama 

Ivan Marušić: Turbulentni fluidni tokovi: Susret umjetnosti i znanosti