Državni tajnici Zvonko Milas, Zdravka Bušić i Nikola Mažar nedavno su posjetili Hrvate u Bosni i Hercegovini. (Foto: Središnji državni ured za Hrvate izvan RH) Državni tajnici Zvonko Milas, Zdravka Bušić i Nikola Mažar nedavno su posjetili Hrvate u Bosni i Hercegovini. (Foto: Središnji državni ured za Hrvate izvan RH)

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. S tim ciljem, objavljen je i Javni natječaj na koji se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane i djeluju najmanje 2 godine u Bosni i Hercegovini, zaključno s danom objave Javnog natječaja i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:

- izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama

- potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje

- nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja

- izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku

- izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja

- infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.

Prijava programa ili projekata podnosi se u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava, dostupnog putem poveznice eprijavehrvatiizvanrh potrebno ga je ispisati, vlastoručno potpisati i ovjeriti pečatom pravne osobe te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom ''za Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu''.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 16. svibnja 2018. godine.