(Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)

Hrvati su se pretežito naseljavali oko industrijskih gradova gdje je mogućnost zapošljavanja bila veća. Tako najveći broj Hrvata živi oko Rotterdama i na području Amsterdama. Hrvati iz BiH naseljavaju područje grada Arnhema, kamo su stigli kao izbjeglice pa su tamo i ostali.

Status Hrvata u Nizozemskoj

Posebni zakoni o pravima i obvezama useljenika ne postoje te se omogućuje stranim državljanima isti radno-pravni i socijalni tretman kao i za sve građane zemlje primateljice. Na snazi su određeni zakoni koji reguliraju useljenje, primitak u državljanstvo, stalni boravak, privremeni boravak i azil.

Nizozemsko državljanstvo može se steći nakon boravka u zemlji u trajanju od najmanje pet godina, uz znanje nizozemskoga jezika. Supružnici nizozemskih državljana koji su stranci mogu podnijeti zahtjev za državljanstvo nakon tri godine braka pod uvjetom da govore nizozemski jezik.

Dvojno državljanstvo se ne priznaje u Nizozemskoj (nizozemsko dijete rođeno u inozemstvu, koje stječe državljanstvo u zemlji rođenja, kad postane punoljetno mora odlučiti koje će državljanstvo zadržati).

Republika Hrvatska s Nizozemskom primjenjuje međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Hrvatske udruge i katoličke misije

U Nizozemskoj se hrvatske udruge bave njegovanjem kulturne baštine, folklora i zbornog pjevanja, a neke imaju politički karakter.

Među ostalima može se istaknuti Hrvatska zajednica Rijnmond Rotterdam (http://www.croafolk.com), Hrvatski dom Kardinal Stepinac iz Amsterdama, Zaklada Nizozemska-Hrvatska iz Voorsta (http://www.s-n-k.nl).

U Rotterdamu djeluje također hrvatska katolička misija.

Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

Hrvatska nastava održava se po nastavnom programu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Hrvatsku nastavu za oko 80 učenika u Rotterdamu, Amsterdamu i Arnhemu izvode 2 učitelja.

Hrvatski jezik i književnost se predaje kao samostalna znanstvena disciplina samo na Amsterdamskom sveučilištu, i to unutar Odsjeka "Slavische talen en culturen/Slavenski jezici i kulture". Lektorat nije u nadležnosti MZOŠ-a RH.

Na Sveučilištu u Croningenu, na sjeveru Nizozemske, hrvatski jezik se uči kao izborni predmet te ga mogu upisivati svi studenti Sveučilišta.Izvan akademskog okružja pri Narodnom sveučilištu u Rotterdamu redovito se održavaju službeni tečajevi hrvatskog jezika.

Izdavaštvo i mediji

Zaklada "Nizozemska-Hrvatska" periodično izdaje svoje novine.

(https://hrvatiizvanrh.gov.hr)