Foto: naslovnica knjige Foto: naslovnica knjige

Voditeljica ovoga najopširnijega istraživačkoga projekta koji je počeo 2012. o gradišćanskohrvatskim govorima bivša je nadzornica za manjinsko školstvo i slavistica Edith Mühlgaszner. Autori su Robert Bacalja, Nikola Benčić, Šandar Horvat i Sanja Vulić.

- Ubrzane promjene u svim vidovima ljudskoga života mijenjaju i mjesne govore i te promjene nije moguće na umjetan način zaustaviti, a osobito mjesne govore manjinskih zajednica - kaže jedna od autorica knjige dr. Sanja Vulić, redovita profesorica i prodekanica za međunarodnu suradnju Odsjeka za kroatologiju pri Fakultetu Hrvatskih studija u Zagrebu.  

AUDIO: Sanja Vulić

AUDIO: Sanja Vulić

5:00

U sklopu projekta bilo je važno intervjuirati ljude koji govore autentičnim dijalektom pojedinoga sela. Za dokumentaciju seoskih dijalekata istraživači su vodili 390 razgovora u Gradišću u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj. U novoj publikaciji Gradišćanskohrvatski govori opisani su i književnost i znamenite osobe na vjerskom i kulturnom polju, koje su osnažile jezični razvoj manjinske grupe.

Hrvatski kulturni i dokumentarni centar namjerava objaviti  i drugi svezak, u kojem će dijelovi ovih intervjua biti transkiribirani, a dodat će i rječnik. Na pet jezika će opisati različite izraze koji postoje u pojedinim selima.