Foto: kolaž screenshot/Facebook Foto: kolaž screenshot/Facebook

Faroske kantadure kao predstavnike Hrvatske izabralo je Ministarstvo kulture Arapske Republike Egipat na prijedlog Uprave za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju hrvatskog Ministarstva kulture. Od država koje su se prijavile na natječaj egipatskog Ministarstva kulture izabrano je samo pet grupa koje će nastupiti na Forumu.  

Foto: screenshot/Facebook

Na Forumu će sudjelovati s predstavnicima Rumunjske, Gane, Alžira i Egipta, a izvest će tradicijske korizmene napjeve Staroga Grada i Vrbanja, pjesme iz poznatog koncerta "Za križen".

Autohtono hvarski

Faroski kantaduri nastoje prikazati dio bogate pučke glazbene tradicije otoka Hvara. Osnovani su s ciljem njegovanja, očuvanja i promicanja mjesne kulturne baštine, izvornog načina pjevanja dalmatinskih pjesama i crkvenih napjeva Velikoga tjedna. Posebno se ističu u izvođenju korizmenih napjeva iz Staroga Grada i Vrbanja u sklopu procesije Za križen, kao i napjeva Puče moj!, koji po mnogima spada u najbolje primjere pučke glazbene tradicije na jadranskoj obali.

Osim u Hrvatskoj, Kantaduri su gostovali i diljem svijeta, nastupali na vodećim festivalima stare i sakralne glazbe.