Foto: wikimedia.com Foto: wikimedia.com

Građa o Eltzovima u Vukovar stiže iz četiri države: Srbije, Njemačke, Austrije i, naravno, Hrvatske. 

- Uglavnom se radi o likovnoj građi, ali tu su, dakako, i predmeti umjetničkog obrta, arhivska građa i fotograđa, koja će predstaviti ulogu i značenje obitelji Eltz u Njemačkoj od 12. stoljeća do danas, s posebnim naglaskom na to kako se od 18. stoljeća život dijela te obitelji seli u Vukovar, s kupnjom imanja. Poznato je da su utjecali na društveni, kulturni i ekonomski život šireg vukovarskog područja - rekla je ravnateljica vukovarskog Gradskog muzeja Ruža Marić.

Izložbu će pratiti dvojezični katalog u čijoj izradi sudjeluje 20-ak autora. Oni obrađuju različite teme, uključujući umjetničko blago, arhitekturu, povijest obitelji, tematsko obrađivanje dvorca Eltz, ratno razaranje, obnovu dvorca te djelovanje Muzeja prije Domovinskog rata i aktivnosti nakon njega, uz otvaranje brojnih zbirki.

Foto: muzej-vukovar.hr

Njemačka grofovska obitelj Eltz imala je posjede na obali Dunava i značajno je oblikovala kulturni i društveni identitet grada. Voljeli su pučane, rado su im pomagali, a narod je bolje živio zahvaljući njima. Velik su utjecaj imali i na tamošnji crkveni život.