Foto: Glas Hrvatske Foto: Glas Hrvatske

EDS je paneuropska studentska organizacija koja okuplja 1,6 milijuna studenata s europskog kontinenta organiziranih u 44 članice demokršćanskog i konzervativnog usmjerenja iz 34 europske države. Punopravna članica iz Hrvatske je Hrvatska akademska zajednica, nestranačka studentska i akademska udruga osnovana 1990. koja okuplja državotvorne studente i akademske građane.

EDS je i službena studentska organizacija Europske pučke stranke (EPP). Njezin dopredsjednik je Karlo Kolesar, zamjenik predsjednika Hrvatske akademske zajednice te bivši predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske gdje je predstavljao 40 000 studenata. 

O planovima za poboljšanje studentskih standarda, ali i perspektivi hrvatskog turizma koju sagledava kao tajnik Odjela za turizam Visoke škole za komunikacijski menadžment Edward Bernays u Zagrebu govori za Program za Hrvate izvan RH.

AUDIO: Karlo Kolesar (Autorica: Maja Raguž)

AUDIO: Karlo Kolesar (Autorica: Maja Raguž)

5:00