Foto: kolaž naslovnica knjige Foto: kolaž naslovnica knjige

Tri desetljeća suvremenoga hrvatskog parlamentarizma tema je koja dominira sadržajem Hrvatskog iseljeničkog zbornika 2020. Uz svečarske sadržaje o Hrvatskome saboru, obljetnica je iskorištena i za nova promišljanja o hrvatskome kulturnom zajedništvu na globalnoj razini, i to u godini kada Hrvatska, kao najmlađa članica europske obitelji narodā, prvi put predsjeda Vijećem Europske unije. 

Matičina Zbornik predstavili su ravnatelj HMI-ja prof. Mijo Marić, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prof. dr. sc. Željko Holjevac, izv. prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te urednica Vesna Kukavica. Voditeljica promocije je urednica časopisa Matica Ljerka Galic.

Prof. Mijo Marić o novom Zborniku

Prof. Mijo Marić o novom Zborniku

0:38

Hrvatski iseljenički zbornik je serijska publikacija, u tiskanom i elektroničkom obliku, mnogostruke namjene koja analitički prati društvenu i kulturnu zbilju hrvatskoga naroda u domovini i iseljeništvu.

izv. prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta i prof. dr. sc. Željko Holjevac (Foto: Damir Ljubičić/Glas Hrvatske)

Tom zahtjevnom nakladničkom serijom Hrvatska matica iseljenika nastoji ponajprije poduprijeti kulturnu integraciju hrvatskoga iseljeništva s domovinom, stoji na stranici Hrvatske matice iseljenika. Tiska se u trojezičnom obliku (hrvatski, engleski i španjolski) kako bi premostio jezičnu barijeru i tako bio dostupan i onim građanima hrvatskoga podrijetla iz pedesetak država svijeta koji više ne govore hrvatskim jezikom već jezikom domicilne zemlje.