Najpoznatiji hrvatski nacionalni park, Plitvička jezera. (Foto: Brona Filić/Pixsell) Najpoznatiji hrvatski nacionalni park, Plitvička jezera. (Foto: Brona Filić/Pixsell)

Preporod i obnova hrvatskih nacionalnih parkova i parkova prirode uključuje 20 projekata. Ministarstvo zaštite okoliša ugovorilo je europsko financiranje 18 projekata. Cilj obnove parkova jest edukacija zaposlenika parkova kako bi znali predstaviti naše parkove u najboljem svjetlu. Uz to, investirat će se u infrastrukturu parkova kako ne bi došlo do njihove prekapacitiranosti i uništenja. Trenutačno su dva projekta u postupku ugovaranja financiranja.

- Većina hrvatskih parkova nije dosegnula svoj puni potencijal, a neki se ne znaju nositi sa svojom posjećenosti - objasnio je Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike.

U parku priorode Biokovo u sklopu projekta gradit će se centar za posjetitelje u Župi, zatim Skywalka te sedam tipskih objekata. Predviđena vrijednost projekta je 32 milijuna kuna, a uključuje još i uređenje Rodićeve ceste, nabavu autobusa i bicikala te izradu niza edukacijskih i multimedijalnih sadržaja.

Nacionalni park Brijuni. (Foto: Goran Jakuš/Pixsell)

Nacionalni park Brijuni projektom će dobiti infocentar na Velikom Brijunu, šetnicu, obnovu ljetnog kina, a nabavit će se i novi turistički vlakovi i brodovi. Također, očekuje se i obnova sedam manjih građevina na Malom Brijunu. Ukupna vrijednost projekta je 32,3 milijuna kuna, a završetak je planiran za travanj 2020.

Europski projekt Kornatima će osigurati obnovu bivšega vojnog objekta na otoku Kornatu,  Centar za posjetitelje ''Kuća okrunjenog mora'' te obnovu prezentacijskih centara u Betini ''Škrinja tajni'' te u Murteru ''Cornata''. Kornati će dobiti i nova pristaništa za brodove, 223 sidrišta u 19 uvala kako bi se zaštitilo podmorje. Obnova poznatog ljetovališta trebala bi biti gotova u prosincu 2021. godine, a vrijednost projekta je 49,2 milijuna kuna.  

Za NP Mljet predviđena je gradnja intepretacijskog centra Gustijerna, parkinga, suvenirnice i uređenje staza te nabava minibusova. Uređenje centra za posjetitelje s dvije multimedijske izložbe u tunelima bivše JNA te gradnja drvenog mosta i učionica na otvorenome u rujnu iduće godine obogatit će sadržaje NP Paklenica.

Nacionalni park Krka. (Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell)

U Nacionalnom parku Krka planiraju se dva projekta. Prvi uključuje gradnju ili renoviranje postojećih objekata, zatim Eko kampus Krka u Puljanima i Centar za interpretaciju prirode ''Krka - vrelo života'' u Kistanjama, te elektrifikaciju dijela brodskog prometa. Za taj projekt planira se potrošiti 84,4 milijuna kuna, sa završetkom u srpnju sljedeće godine. Drugi je projekt gradnja Centra Lozovac s pješačkim stazama, vidikovcem te dva dječja igrališta i zelenim otokom.

Nacionalni park Risnjak pomoću 6,1 milijun kuna uredit će volonterski centar u Crnom Lugu te parkiralište s info recepcijom. Na Lastovu se očekuje rekonstrukcija bivše vojarne u centar za posjetitelje Vejo more, uređenje smještajnih kapaciteta, restorana te kafića.

U parku prirode Papuk gradit će se ''Geo-info centar Voćin'' te je predviđeno opremanje dvorana u Kući panonskog mora (Velika), gradnja adrenalinskog parka (Duboka) te šest vidikovaca diljem parka. Na Velebitu će se urediti pješačke staze i kolnici te most za prelazak željezničke pruge, a očekuje se i novi sustav signalizacije na šetnicama i rasvjete u špiljama. Ukupna vrijednost cijelog velebitskog projekta jest 62,6 milijuna kuna.

Izvor rijeke Kupe u NP Risnjak. (Foto: Goran Kovačić/Pixsell)

U Lonjskom polju predviđena je gradnja i opremanje modernog centra za posjetitelje ''Crna roda'' u Osekovu, gradnja osam vidikovaca te uvođenje prezentacijsko-interpretativnih sadržaja. Na Telašćici će se rekonstruirati i opremiti pet vojnih objekata, bit će postavljene tri multimedijalne izložbe te će se povezati sadržaji Uvale Mir i novog centra Grpašćak.

Projekt Vranskog jezera uključuje uređenje infocentara u samome parku i u Biogradu, gradnju adrenalinskog parka i drugih edukativnih sadržaja. Za obnovu dvorca Tikveš u Kopačkom ritu planira se utrošiti 51,6 milijuna kuna. Otvorenje je planirano u svibnju 2021. Uređenje Centra za posjetitelje Medvedgrad s tri multimedijalna muzeološka postava planirano je u parku prirode Medvednica, a vrijednsot projekta je 29,7 milijuna kuna.

Zimska idila u parku prirode Medvednica. (Foto: Borna Filić/Pixsell)

U parku prirode Učka predviđena je gradnja i opremanje Centra za posjetitelje ''Poklon'' i još četiriju objekata te uvođenje inovativnih interpretacijskih programa. Samobornsko gorje rekonstrukcijom će dobiti centar za posjetitelje s dvoranom, izložbenim prostorom i suvenirnicom, smještajni kapaciteti, restoran, park, amfiteatar, sportski tereni i dječje igralište.