(Foto: hrvatiizvanrh.hr) (Foto: hrvatiizvanrh.hr)

Predsjednik Povjerenstva državni tajnik Zvonko Milas istaknuo je kako je osnivanje ovog Povjerenstva donijelo pozitivne pomake te se postojeće aktivnosti bolje koordiniraju, a jednako tako predlažu se i nove koje će u budućem radu još više jačati suradnju i zajedničko djelovanje, pri čemu je u fokusu primjereno definiranje položaja i statusa Hrvata u Sloveniji kao nacionalne manjine.

Predsjednik Saveza hrvatskih društava u Sloveniji Đanino Kutnjak izvijestio je prisutne o aktualnim događanjima u hrvatskoj zajednici, o ostvarenoj suradnji s njemačkom jezičnom zajednicom i objavljenoj knjizi "Hrvati u Sloveniji".
Uz najvažnije pitanje statusa i položaja Hrvata, članovi Povjerenstva istaknuli su važnost očuvanja i razvijanja hrvatskoga identiteta, pri čemu su posebno važni obrazovanje i kultura.

Na kraju sjednice dogovoreni su konkretni predstojeći koraci cilj kojih je upoznavanje javnosti s položajem Hrvata u Republici Sloveniji i, u konačnici, ostvarivanje statusa nacionalne manjine.