Foto: Pexels Foto: Pexels

Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u zimskom semestru akademske godine 2020./21. utvrđen je sukladno uvjetima i kriterijima propisanim točkom 3. Javnog poziva, odnosno temeljem ukupnog broja ostvarenih bodova. Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 18. svibnja do 17. lipnja 2020., u propisanom su roku zaprimljene 444 prijave, od kojih je 293 uredno predanih u elektronički sustav.

Po dovršetku obrade prijava, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2019./20. među navedenim prijavama utvrdilo je 215 potpunih prijava. 

Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka ili Osijek), subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno, djelomičnu naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 400,00 kn mjesečno koja se isplaćuje svim korisnicima stipendije koji su uspješno završili upisani semestar.

Broj raspoloživih mjesta u studentskim domovima u Republici Hrvatskoj je ograničen (Zagreb 50 mjesta, Split 20 mjesta, Rijeka 5 mjesta, Osijek 3 mjesta) te ih odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odnosno nadležni studentski centar, a prednost pri dobivanju smještaja u studentskim domovima imaju dobitnici stipendije s većim brojem ostvarenih bodova i mlađi od 36 godina.

Protiv ovog Prijedloga bodovne liste kandidat može Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH podnijeti pisani prigovor elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana, zaključno s danom 5. kolovoza 2020. godine, na mrežnu adresu tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr. Konačna bodovna lista i Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u zimskom semestru akademske godine 2020./21. objavit će se po okončanju postupka prigovora, a kandidati koji ostvare pravo na stipendiju bit će obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o stipendiranju.

Imajući u vidu ograničenu mogućnost kretanja i putovanja, kao i epidemiološke mjere slijedom nastanka i širenja koronavirusa COVID-19, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH poziva sve predložene kandidate za ovu stipendiju koji se trenutačno nalaze izvan Republike Hrvatske (pogotovo one izvan Europe) da još jednom razmotre mogućnost dolaska i ostanka u Republici Hrvatskoj u svrhu pohađanja Tečaja hrvatskoga jezika, koji započinje u prvom tjednu mjeseca listopada 2020., a poželjno je pratiti preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te službenu stranicu Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu.

(Izvor: hrvatiizvanrh.gov.hr)