Ljekatna Male braće u samostanu u Dubrovniku. (Foto: Grgo Jelavić/ Pixsell) Ljekatna Male braće u samostanu u Dubrovniku. (Foto: Grgo Jelavić/ Pixsell)

Ministarstvo kulture zaštitilo je Ljekarništvo Male braće u Dubrovniku kao nematerijalno kulturno dobro. Kao takvo bit će upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu zaštićenih kulturnih dobara.

U obrazloženju Rješenja Ministarstva navedeno je kako je  Ljekarna Male braće u Dubrovniku neodvojiva cjelina koju čine ljekarna, umijeće izrade pripravaka i muzej uz kulturni prostor prenošenja i očuvanja ljekarničkoga znanja i praksi.

Današnji se prostor u kojem se te aktivnosti obavljaju tijekom stoljeća naziva Ljekarna Kod Male braće. Utemeljena je 1317. kao samostanska ljekarna, namijenjena pripadnicima franjevačkoga reda, a uskoro je počela i javno djelovati što čini i danas. Bila je značajna za ekonomsku stabilnost samostana, međutim njezina je uloga u široj zajednici bila znatno veća.

(Foto: Grgo Jelavić/ Pixsell)

Osim pripravaka, franjevci su u skladu s poslanjem svojega reda, davali savjete i duhovnu potporu potrebnima, a nesumnjivo je imala važnu karitativnu i socijalnu ulogu u zajednici. Znanja i vještine izrade pripravaka i njihove primjene prenosila su se generacijama pisanim i usmenim putem unutar samostanske zajednice. Iskusniji ljekarnici Male braće, ''spičari'' ili ''špicijari'' podučavali su mlađe, a njihova znanja i vještine nastala su spajanjem civilizacijskih medicinskih tekovina zapadnoga i istočnoga svijeta, konvencionalnoga i tradicijskoga ljekarništva.

Umijeće izrade tradicionalnih galenskih pripravaka dio je povijesnoga identiteta ljekarne franjevačkoga samostana Male braće i grada Dubrovnika. Izrada pripravaka obvezatno je ručna, a posebna se pozornost poklanja izboru sastojaka visoke kakvoće.

(Foto: Grgo Jelavić/ Pixsell)

Ljekarna svjedoči o 700 godina kontinuiranog prenošenja znanja o izradi galenskih pripravaka i humanosti franjevaca te doprinosi autentičnosti Grada, vezi materijalnoga i nematerijalnoga nasljeđa, znanja i prakse temeljene na povezanosti s prirodom.

Ovim činom Ministarstva kulture potvrđena je činjenica, koju je struka već ranije prihvatila, kako se franjevci u Dubrovniku ljekarničkim poslom bave najmanje sedam stoljeća.

Franjevci su određene lijekove usavršavali uz pomoć saznanja do kojih su dolazili zahvaljujući farmaceutskim udžbenicima, usmenoj predaji i bogatom iskustvu. To je vjerojatno i razlog da se ovim preparatima vjeruje i da je ljekarna Male braće i danas često puna kupaca i znatiželjnika.