Ikustracija (Foto: pexels.com) Ikustracija (Foto: pexels.com)

Na skupu koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu govorit će se o pet širih tema: hrvatskom kao materinskom jeziku, hrvatskim u usporedbi s tipološki i genetski (ne)srodnim jezicima, hrvatskom kao inom jeziku: drugom, nasljednom, predačkom, stranom; o procjenjivanju, provjeravanju i vrjednovanju te zaključno o psiholingvističkim i neurolingvističkim istraživanjima.

HIDIS se bavi poučavanjem i proučavanjem hrvatskoga onih koji ga uče kao neizvorni govornici te na jednome mjestu okuplja najrazličitije stručnjake koji se bave tim interdisciplinarnim područjem: teoretičare učenja i usvajanja jezika, lektore i nastavnike hrvatskoga kao stranoga i drugoga na hrvatskim i inozemnim obrazovnim ustanovama.

Nakon ovogodišnjega Skupa svi će cjeloviti radovi nakon recenzentskoga postupka biti objavljeni 2020. u Zborniku radova VII. HIDIS-a.