Naslovnica monografije '' Identitet  srijemskih Hrvata kroz prizmu tradicijske baštine''. (Foto: HMI/ snimka zaslona) Naslovnica monografije '' Identitet srijemskih Hrvata kroz prizmu tradicijske baštine''. (Foto: HMI/ snimka zaslona)

U knjizi su objedinjena etnološka istraživanja dvije generacije studenata etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studija izlazi u sunakladi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-pressa i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Urednica monografije je prof. dr. sc.  Milana Černelić.

Prva generacija studenata započela je istraživanja 2017. godine u Petrovaradinu, Srijemskoj Mitrovici, Slankamenu, Golubincima i Sotu. Sljedeće godine nastavljena su istraživanja novih tema u Srijemskoj Mitrovici i Golubincima, a započela su u Hrtkovcima, Nikincima, Rumi i Zemunu, a istraživanja su provedena među bačkim Hrvatima – Bunjevcima i Šokcima, te među srijemskim Hrvatima.

Složena studija obuhvaća tekstove različite po svojoj tematici, opsegu istraživanih lokaliteta, trajanja terenskih istraživanja, metodologiji te sprezi etnografskog i analitičko-interpretativnog pristupa.

Knjiga na 450 stranica objavljuje 13 radova četrnaestero autora, a tematski pokriva različita područja života srijemskih Hrvata. Smješteni su u kontekst godišnjeg običajnog kalendara, krenuvši od jeseni, kada su se prema tradiciji najviše održavale svadbe, kada započinju i glazbene manifestacije, koje traju tijekom čitave godine. Potom se prikazuje tradicijska prehrana i svinjokolja, kojom se zakoračuje u početke zimskog razdoblja kada se istovremeno održavaju i predbožićni i božićni običaji; nastavlja se prikazom ostalih običaja kroz godinu, a sve to zaokružuje se prikazom hodočašća na Tekije, gdje se susreću Hrvati iz mnogih srijemskih mjesta.

Na završetku su posmrtni običaji, koji simbolično zaokružuju i ciklus života. Slijedi osvrt na srijemske Hrvate izvan zavičaja, rad Jasne Čapo već ranije objavljen u Godišnjaku za znanstvena istraživanja ZKVH-a, čime se dotiče i skupina prognanih i iseljenih Srijemaca i njihova sudbina u novoj sredini, kao i njihov doprinos čuvanju tradicije i izvan svojega zavičaja. Posljednji rad je bibliografski prinos, kao svojevrsni putokaz za nastavak istraživanja koja su ovom knjigom započela.

Deset studenata već je objavilo rezultate svojih istraživanja u časopisu Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, a dvoje studenata je temu svojih istraživanja odabralo i za izradu diplomskih radova. Troje studenata dobilo je za taj svoj angažman Nagradu Franjo Marković Filozofskog fakulteta za studentski rad za 2017. godinu, a osam studenata Nagradu Milovan Gavazzi Hrvatskog etnološkog društva za studentski rad za 2018. godinu.

(Izvor: HMI)