Foto: screenshot/hmi.hr Foto: screenshot/hmi.hr

Hrvatska matica iseljenika objavila je digitalnu knjigu izlaganja sa stručnoga skupa održanog 29. studenog prošle godine u Zagrebu.

Izlaganja su sadržajno vrlo raznolika: od onih koji se bave odnosom manjinskog identiteta i obrazovnog sustava, udžbenicima povijesti za hrvatske manjinske skupine do onih koja pozornost posvećuju povijesnim događajima i pojavama važnima za hrvatske manjinske zajednice, obiteljskom poviješću i slično. 

Stjepan Blažetin govorio je o obrazovnom sustavu i izgradnji nacionalnog identiteta Hrvata u Mađarskoj, Miroslav Šašić o povijesti gradišćanskih Hrvata i udžbeniku za nastavu povijesti različitih smjerova srednjih škola i gimnazija u Gradišću. Franjo Pajrić osvrnuo se na jezik, kao čuvara identiteta, Marija Šeremešić govorila je o povijesnom identitetu Šokaca na kulturnoj i političkoj sceni Sombora, Zvonko Deković upoznao je nazočne s poviješću ulaska Boke kotorske u sastav Crne Gore 1945, dok je Miroslav Franović objasnio ujedinjenje Crne Gore i Boke kotorske. Tema Marka Perčina bila je veza između Kotora i Nemanjića. Rudolf Streck bavio se jandorfskim prezimenima, a Marija Latchici karaševskohrvatskom zajednicom kroz burna stoljeća (ne)pisane povijesti. 

Knjigu u PDF formatu možete pročitati na linku