"Rad je odmor cijeloga dana u obući Borosana" popularni slogan tvornice Borovo (Foto: Borovo/ Facebook) "Rad je odmor cijeloga dana u obući Borosana" popularni slogan tvornice Borovo (Foto: Borovo/ Facebook)

Borosana je proizvedena 1968. godine u tvornici Borovo u timu stručnjaka na čelu s ortopedom dr. Brankom Strinovićem. Zamišljena je kao isključivo namjenska obuća kreirana za žene koje dugo stoje ili puno hodaju. Prva obuća toga tipa proizvodila se u plavoj i bijeloj boji, a crne Borosane pojavile su se krajem 80-tih godina. U prvim godinama proizvodnje dnevno se proizvelo čak 1600 pari Borosana, a proizvodnja doseže svoj maksimum sredinom 70-tih i 80-tih godina kada su se prodavale pod sloganom: "Rad je odmor cijeloga dana u obući Borosana" te sloganom "Ako nije Borovo nije Borosana".

Retro-moderne borosane

Nova kolekcija retro-modernih borosana

4 fotografija

Otvorena peta i ortopedska cipela s nožnim potplatom proizvodi se danas na isti način kao i prije 50 godina, a Borovo je za obilježavanje te obljetnice predstavio pet novih modela modernoga dizajna s točkicama, prugicama i lastavicama. U svome prepoznatljivome retro štihu Borosane su i dalje udobne, funcionalne, efektne i moderne.