(Foto: hrt.hr) (Foto: hrt.hr)

Bili smo u jednoj od studentskih soba u Hrvatskoj u kojima se u ovome trenutku printaju nosači za vizire. Za jedan je potrebno dva i pola sata.

- Ono što je najvažnije i ono što čini ovu priču malo drukčijom je to da se u manje od 48 sati uspjela napraviti mreža od 230 printera u Hrvatskoj. Mi ćemo sve nosače prikupiti, sastaviti ih i napraviti ovaj vizir - rekao je Slaven.

3D printer koji se koristi za izradu vizira za zaštitne maske. (Foto: hrt.hr)

Koordinator ove akcije je Hrvatski studentski zbor, a  podupiru ga sva sveučilišta.

- Distribucija će ići po svih hitnim prijemima KBC-a, po Zavodima za hitnu medicinu SD županije Domovima zdravlja, Zavod za javno zdravstvo. Jednako tako moram vam reći da je počela proizvodnja i inicijativa od stane studenata u Zagrebu i klinika Fran Mihaljević će sutra dobiti prvih 65 vizira - kazao je asistent na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija-Split Mario Podrug.

Jedini problem koji bi se mogao u ovome trenutku pojaviti nedostatak je sirovine.

(Foto: hrt.hr)

- Stupamo u kontakt s AD plastikom i sirovine će biti i izrada ovih maski ići će kroz cijelo ovo vrijeme - ispričao je rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić.

Maske su namijenjene za jednokratnu upotrebu, sve dok se znanstveno ne certificira način njihove dezinfekcije.

(Izvor: hrt.hr)